Als Weeelabex gecertificeerd bedrijf beschikt u over de mogelijkheid om afgedankte apparaten te kunnen verwerken. In het verleden moest er hiervoor geen certificatie worden bekomen, maar daar is met ingang van januari 2015 verandering in gekomen. In ieder geval, bent u benieuwd naar de mogelijkheden en de voordelen die verbonden zijn aan door het leven gaan als een Weeelabex gecertificeerd bedrijf? In dat geval is het altijd de moeite waard om u even te verdiepen in de informatie die staat aangegeven hier op deze pagina!

Geen Weeelabex gecertificeerd bedrijf? Dit zijn de gevolgen!

Het spreekt voor zich dat niemand u kan verplichten om u Weeelabex te laten certificeren. Dit gezegd zijnde, op het ogenblik dat u geen Weeelabex gecertificeerd bedrijf bent dient u stil te blijven staan bij de hieronder terug te vinden nadelen:

  1. U mag niet langer apparaten gaan verwerken. Dit kan voor menig aantal bedrijven als gevolg hebben dat hun inkomsten aanzienlijk terug zullen lopen.
  2. U mag niet langer adverteren met het verwerken van apparaten. Uiteindelijk heeft adverteren als doel om klanten te winnen, maar in dit geval dan wel voor een dienst die u niet langer mag aanbieden.

Als niet Weeelabex gecertificeerd bedrijf is het dus met andere woorden in het geheel niet meer mogelijk om recycling op te nemen in uw aanbod met diensten. Dit zal lang niet voor elke onderneming een probleem zijn, maar toch zullen er ook heel wat bedrijven zijn die hiermee een belangrijke bron van inkomsten verloren zullen zien gaan. Het is dan ook steeds van belang om in de praktijk grondig af te wegen voor welke optie u gaat kiezen.

Is Weeelabex certificatie voor elk bedrijf interessant?

Bovenstaande laat vermoeden dat door het leven gaan als een Weeelabex gecertificeerd bedrijf voor elke onderneming interessant is. Dat is echter niet helemaal correct. Er zijn namelijk twee belangrijke aandachtspunten die u steeds mee in overweging dient te nemen, namelijk:

  1. U laten certificeren als Weeelabex gecertificeerd bedrijf zorgt ervoor dat u rekening moet houden met bepaalde kosten die moeten worden betaald. Bovendien is het best mogelijk dat deze certificatie aanzienlijke gevolgen zal hebben voor uw bedrijfsvoering. Daarnaast is het zo dat er aan Weeelabex ook heel wat strikte normen verbonden zijn. Ook deze normen hebben betrekking tot een groot aantal verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering. Denk hierbij niet alleen aan het beheren, maar ook aan het uitvoeren en registreren van het recyclingproces van afgedankte toestellen.
  1. Het spreekt voor zich dat de kosten die moeten worden gemaakt om u te laten herkennen als Weeelabex gecertificeerd bedrijf steeds in verhouding moeten liggen met de baten die u zou mislopen op het ogenblik dat uw onderneming ervoor zou kiezen om zich niet te laten certificeren. Is dat niet het geval? Dan spreekt het voor zich dat u zich beter niet laat herkennen als Weeelabex gecertificeerd bedrijf!

Op het ogenblik dat u moet vaststellen dat u teveel kosten dient te maken om uw bedrijf in regel te stellen met de Weeelabex kan het eventueel interessanter zijn om ervoor te kiezen om de verwerking van apparaten niet langer zelf uit te voeren. Dit is echter uiteraard een afweging welke u als ondernemer zelf zult moeten maken. Huiskes Metaal is een Weeelabex gecertificeerd bedrijf en is daarom een goede partner om mee samen te werken.